Skrotbilar uteFrån den 1 juni 2007 gäller nya regler för skrotning av uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgifter och premier togs bort och bilskrotningsfonden avvecklades. Reglerna för producentansvar för bilar och för bilskrotnings-verksamhet är i bruk sedan den 1 juni 2007.

Reglerna innebär bland annat att det alltid ska vara gratis att lämna sin uttjänta bil hos producenten eller dennes representant. Bilproducent är den som yrkesmässigt tillverkar bilar i Sverige eller yrkesmässigt för in bilar till Sverige. Producenterna är skyldiga enligt lagstiftningen att inrätta mottagningsplatser. Du kan också lämna din bil till en bilskrotare som inte är ansluten till bilproducenterna. De är inte skyldiga att ta emot din bil avgiftsfritt.

När du lämnar din bil till auktoriserad bilskrotare ska du ha med dig legitimation och det senast utfärdade registreringsbeviset den gula delen (del 2) Om en annan person lämnar in bilen åt dig, krävs en fullmakt. När du lämnar din bil ska du skriva på ett mottagningsbevis. Detta skickar sedan producenten eller bilskrotaren till Vägverket där bilen avregistreras i Bilregistret.

Om bilen inte är komplett så tar Ansta Bildemont AB ut en avgift på 1000 kr för att skrota din bil.