Kvalitets- och miljöpolicy

Ansta Bildemont AB’s verksamhet ska främja miljön och bidra till nöjda kunder.
Arbetet ska präglas av en helhetssyn där miljö, kvalitet, ekonomi och teknik sammanfogas.

Vi ska:

– genom uppföljning och efterlevnad av gällande föreskrifter, miljölagstiftning och övriga krav som verksamheten berörs av, säkerställa en korrekt miljöbehandling i alla led.

– genom försäljning av demonterade delar och återvunnet material, öka återbruks- och återvinningsgraden av utrangerade bilar.

– hushålla med energi och råvaror samt undvika spill

– ständigt arbeta med miljö- och kvalitetsförbättringar

– utbilda och engagera alla anställda i vårt miljö- och kvalitetsarbete.

– öppet redovisa miljöfakta

– till kund sälja felfria produkter som motsvarar kundens förväntade kvalitet

– ständigt arbeta med att kvalitetsbedöma våra demonterade delar efter gällande kvalitetsklasser

ISO-certifiering