Om oss

Om Ansta Bildemont AB

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att återvinna så mycket material som möjligt från utrangerade och utdömda fordon. Delarna ska vara demonterade och lagerförda inom två veckor från att fordonet kommit till oss. Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag vad gäller skadade bilar.

Vår försäljning riktar sig till både verkstäder och privatpersoner. Vi har verksamhet i både Falun och Upplands Väsby. Sammantaget är vi i nuläget 21 anställda.

Noggranna kvalitetskontroller
På våra demonteringsplatser demonterar och miljösanerar vi ca. 2000 bilar per år.

Demontering och tappning
Alla delar som lagras in är noggrant kontrollerade enligt de föreskrifter som finns hos bl.a. SBR.

3000 m² lager
Bilarna demonteras snabbt och lagras in i vårt 3000 m² stora höglager. Lagret rymmer ca. 100 000 delar..

Erfarenhet av återvinning

Bildemontering är en av de äldsta återvinnings-verksamheterna i Sverige. Det finns företag som startade bildemontering redan på 1920-talet och fortfarande är verksamma i branschen. I samband med ökade arbetskostnader och nya material, som inte var återvinningsbara, gjorde fragmenteringstekniken att kostnaderna kunde hållas nere och restprodukts-hanteringen hos bildemonterarna minimeras.

Ingen kände då till ordet ”återvinning” men den tidens bildemontering var i högsta grad reservdels- och materialåtervinning. Fram till början av 1970-talet, när den första fragmenteringsanläggningen togs i bruk, skedde all sortering av metaller och annat material för hand innan de tomma karosserna såldes som plåtskrot.

År 2003 fanns 580 auktoriserade bilskrotare och 250.687 bilar skrotades i Sverige. Av de auktoriserade bilskrotarna svarade 300 företag för ca 80 % av den totala bildemonteringen. Ett 100-tal av de auktoriserade bilskrotarna hade bildemontering som en del av annan verksamhet, vanligtvis bilreparationer, medan över 100 bedrev ringa eller ingen verksamhet.

De företag som står för huvuddelen av bil-demonteringsverksamheten är mindre företag med 10-30 anställda och demonterar 400-2.500 bilar per företag och år.

Scroll to Top