Vår affärsidé

Vår affärsidé är att återvinna så mycket material som möjligt fKontorrån försäkringsbolagens utdömda fordon. Delarna ska vara demonterade och lagerförda inom två veckor från att fordonet kommit till oss. Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag vad gäller skadade bilar.

Vår försäljning riktar sig till både verkstäder och privatpersoner samt alla försäkringsbolag. Vi har verksamhet både i Västerås, Falun och Upplands Väsby. Sammantaget är vi i nuläget 21 anställda.

Noggranna kvalitetskontroller

Alla delar som lagras in är noggrant kontrollerade enligt de föreskrifter som finns hos bl.a. SBR.

Demontering och tappning

På våra demonteringsplatser demonterar och miljösanerar vi ca. 2000 bilar per år.

3000 m² lager

Bilarna demonteras snabbt och lagras in i vårt 3000 m² stora höglager. Lagret rymmer ca. 100 000 delar.

Erfarenhet av återvinning

Bildemontering är en av de äldsta återvinningsverksamheterna i Sverige. Det finns företag som
startade bildemontering redan på 1920-talet och fortfarande är verksamma i branschen. I samband med ökade arbetskostnader och nya material, som inte var återvinningsbara, gjorde fragmenteringstekniken att kostnaderna kunde hållas nere och restproduktshanteringen hos bildemonterarna minimeras. Ingen kände då till ordet "återvinning" men den tidens bildemontering var i högsta grad reservdels- och materialåtervinning. Fram till början av 1970-talet, när den första fragmenterings-anläggningen togs i bruk, skedde all sortering av metaller och annat material för hand innan de tomma karosserna såldes som plåtskrot.

År 2003 fanns 580 auktoriserade bilskrotare och 250.687 bilar skrotades i Sverige. Av de auktoriserade bilskrotarna svarade 300 företag för ca 80 % av den totala bildemonteringen. Ett 100-tal av de auktoriserade bilskrotarna hade bildemontering som en del av annan verksamhet, vanligtvis bilreparationer, medan över 100 bedrev ringa eller ingen verksamhet. De företag som står för huvuddelen av bildemonteringsverksamheten är mindre företag med 10-30 anställda och demonterar 400- 2500 bilar per företag och år.